RH-INPROJEKT

Od založení společnosti jsme dokončili více než 200 projektů a technických dozorů pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Zde uvádíme některé z nich.

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY

 • Projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce kulturního domu v Rodvínově“ – předpokládaný investiční objem akce 30,7 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce školní jídelny v Jílovicích“ – předpokládaný investiční objem akce 27,2 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby „Sběrný dvůr ve Zvěroticích – předpokládaný investiční objem akce 8 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby „Administrativní budova a opravna nákladních vozidel v Bechyni“ – předpokládaný investiční objem akce 12 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby a technický dozor stavby „Rekonstrukce MŠ v Lásenici (3 etapy výstavby)“ – investiční objem akce 4,3 mil. Kč (dotace z MMR a MF)
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Rekonstrukce a přístavba MŠ v Jílovicích“ – investiční objem akce 6,8 mil. Kč, (realizace z dotace MF)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP „Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice“ – investiční objem akce 5 mil. Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Sběrný dvůr v Rodvínově“ – investiční objem akce 4 mil. Kč (dotace MMR)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Rekonstrukce obecního úřadu ve Zvěroticích“ – investiční objem akce 4 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Rekonstrukce kulturního domu ve Zvěroticích“ – investiční objem akce 5 mil. Kč, (realizace z dotace OPŽP)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby a technický dozor stavby „Novostavba rodinného domu v Raděticích“ – investiční objem akce 6 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby a technický dozor stavby „Oprava střech dvou bytových domů v Jílovicích“ – investiční objem akce 3,5 mil. Kč
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Snížení energetické náročnosti mateřské školy Horní Pěna“ – investiční objem akce 4,3 mil. Kč, (realizace z dotace OPŽP)
 • Technický dozor stavby „Zateplení víceúčelové budovy obecního úřadu Rodvínov“ – investiční objem akce 4,5 mil. Kč, (realizace z dotace OPŽP)
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Zateplení dvou bytových domů v Jílovicích“ – investiční objem akce 6 mil. Kč, (realizace z dotace IROP)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby a technický dozor stavby „Rodinný dům v Olešnici včetně doprovodných staveb“ – investiční objem akce 8 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Zateplení ZŠ Plavsko“ – investiční objem akce 2,4 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby „Modernizace a rozšíření mateřské školy Neznašov“ – investiční objem akce 7,4 mil Kč, (projekt pro žádost o dotaci OPŽP)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby „Statické zajištění a rekonstrukce kabin fotbalistů v Chlumu u Třeboně“ – investiční objem akce 3,5 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Obnova kaple v Jindřiši – II. etapa“ – investiční objem akce 1,2 mil. Kč, (realizace z dotace MMR)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava školní jídelny v Chlumu u Třeboně“ (nemovitá kulturní památka) – investiční objem akce 3,2 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby a technický dozor stavby „Kompostárna v Chlumu u Třeboně“ – investiční objem akce 3,4 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro zadání stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Podzemní kontejnery v Suchdole nad Lužnicí“ – investiční objem akce 3,2 mil.
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby a technický dozor stavby „Veřejné WC v Chlumu u Třeboně“ – investiční objem akce 3,4 mil. Kč
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Rekonstrukce a dostavba místních komunikací Lásenice“ – investiční objem akce 14,2 mil Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Silnice II/135 průtah Zvěrotice – investiční objem akce 5,7 mil. Kč (investor Jihočeský kraj a obec Zvěrotice)
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“ – investiční objem akce 22,3 mil. Kč (investor Jihočeský kraj a obec Rancířov)
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic“ – investiční objem akce 17,7 mil. Kč (investor Jihočeský kraj a město Hluboká nad Vltavou)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava MK na parc.č. 1757/2 a 1378/46 v k.ú. Jílovice“ – investiční objem akce 3,5 mil. Kč (realizace z dotace MMR)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP „Rekonstrukce místních komunikací v Rodvínově + Točna autobusu a chodník“ – investiční objem akce 11 mil. Kč (realizace z dotace ROP)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Chodníky a odvodnění u silnice II/135, Zvěrotice“ – investiční objem akce 4,2 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Oprava mostu v Jindřiši“ – investiční objem akce 1,3 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava místní komunikace Jindřiš“ – investiční objem akce 2,7 mil. Kč (realizace z dotace MMR)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava komunikace a výstavba chodníku v Rodvínově“ – investiční objem akce 1,2 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava lesní cesty v Jindřiši“ – investiční objem akce 2 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Chodníky v obci Zvěrotice“ – investiční objem akce 3,1 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava MK Rodvínov Sever“ – investiční objem akce 1,8 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava komunikace Rodvínov JIH“ – investiční objem akce 1,1 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Oprava MK v Zahrádkách“ – investiční objem akce 2 mil. Kč (realizace z dotace MMR)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava MK v Jílovicích“ – investiční objem akce 1,3 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Parkoviště na sídlišti Fr. Hrubína v Chlumu u Třeboně“ – investiční objem akce 3 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava místní komunikace Plavsko – Šimanov“– investiční objem akce 3,5 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava chodníků Plavsko“ – investiční objem akce 1,6 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava chodníků v Mirochově“ – investiční objem akce 1,4 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Oprava místní komunikace v Chlumu u Třeboně“ – investiční objem akce 2,2 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Oprava místní komunikace v Lipnici“ – investiční objem akce 2,2 mil. Kč
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Splašková kanalizace a ČOV Lásenice“ – investiční objem akce 50 mil. Kč (realizace z dotace ministerstva zemědělství)
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Vodovod – Lipnice, Kramolín a Jílovice nádraží“ – investiční objem akce 30 mil. Kč (realizace z dotace ministerstva zemědělství a MŽP)
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Splašková kanalizace a ČOV obce Horní Pěna“ – investiční objem akce 60 mil. Kč (realizace z dotace ministerstva zemědělství)
 • Technický dozor stavby „Rekonstrukce kanalizace a ČOV Sněžné“ – investiční objem akce 9,3 mil. Kč (realizace z dotace SZIF)
 • Technický dozor stavby „Oprava kanalizace v Jílovicích“ – investiční objem akce 1,9 mil. Kč
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Lásenice kanalizace V Chalupách“ – investiční objem akce 2,4 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)
 • Projektová dokumentace pro zadání stavby „Oprava požární nádrže ve Zvěroticích“ – předpokládaný investiční objem akce 1,3 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Plavsko – vodovod pro místní část U Vody“ – investiční objem akce 1,2 mil. Kč
 • Technický dozor stavby, koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava návesní nádrže ve Zvěroticích“ – investiční objem akce 0,6 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Odbahnění sedimentační nádrže ČOV Plavsko“ – investiční objem akce 0,6 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro zadání stavby „Revitalizace rybníka ve Zvěroticích“ – předpokládaný investiční objem akce 2,5 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Lásenice – prodloužení vodovodu“ – investiční objem akce 1,4 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Prodloužení kanalizace a vodovodu v Chlumu u Třeboně“ – investiční objem akce 1,3 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Prodloužení kanalizace v Jílovicích“ – investiční objem akce 1,7 mil. Kč
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava kanalizace ve Zvěroticích“ – investiční objem akce 0,8 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Lásenice – výtlak kanalizace“ – investiční objem akce 1 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Oprava dešťové kanalizace ve Zvěroticích“ – investiční objem akce 1,8 mil. Kč
 • Technický dozor stavby „Napojení vrtu HV2 v Jílovicích“ – investiční objem akce 1 mil. Kč (realizace z dotace MŽP)
 • Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Veřejná část přípojek, kanalizace Lásenice „ – investiční objem akce 2,9 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP „Víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště a hřiště pro workout v Jindřiši“ – investiční objem akce 4,2 mil. Kč (dotace MMR)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Víceúčelové sportovní hřiště v Člunku“ – investiční objem akce 3,5 mil. Kč (dotace MMR)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Víceúčelové sportovní hřiště v Jílovicích“ –  investiční objem akce 6 mil. Kč (dotace MMR)
 • Technický dozor stavby „Multifunkční veřejné sportovní hřiště Zvěrotice a rekonstrukce objektu zázemí sportovců“ -investiční objem akce 5 mil. Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátor BOZP při přípravě stavby „Dětské hřiště v Jílovicích“ – investiční objem akce 2 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby a technický dozor stavby „Dětské hřiště v Lipnici“ – investiční objem akce 0,8 mil. Kč
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby „Víceúčelové sportovní hřiště v Chlumu u Třeboně“ – předpokládaný investiční objem akce 3,5 mil. Kč (dotace MMR)
 • Technický dozor stavby „Veřejné prostranství a dětské hřiště v Kojákovicích“ – investiční objem akce 0,6 mil. Kč
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Výměna zdroje vytápění a rekonstrukce centrální kotelny v Dešné“ – investiční objem akce 34 mil. Kč.
 • Technický dozor a koordinátor BOZP stavby „Rekonstrukce teplovodu v Dešné“ – investiční objem akce 35 mil. Kč.