RH-INPROJEKT

Jsme držiteli autorizací ČKAIT pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, čímž pokrýváme celé spektrum oborů a splňujeme tak požadavky dle § 152 stavebního zákona na provádění projektů a technického dozoru staveb autorizovanými osobami.

Pravidelně obnovujeme certifikaci koordinátora BOZP podle zákona 309/2006 Sb. a jsme tak oprávněni zpracovávat plány BOZP a provádět činnosti koordinátora BOZP.

Absolvovali jsme také zkoušky odborné způsobilosti v oblasti stavebního zákona a územního plánování. Dobrá orientace v problematice stavebních předpisů a územního plánování přináší výhodu zejména při komplikovaném povolování rozsáhlých nebo jinak problematických stavebních záměrů.

Ing. Radek Hajna - autorizace ČKAIT pozemní stavby

Ing. Radek Hajna - autorizace ČKAIT dopravní stavby

Ing. Daniel Peterka - autorizace ČKAIT vodohospodářské stavby

Ing. Radek Hajna - osvědčení koordinátor BOZP

Ing. Radek Hajna - ZOZ stavební zákon

Ing. Radek Hajna - ZOZ územní plánování