RH-INPROJEKT

Společnost RH-INPROJEKT s.r.o. vznikla v roce 2014. Založení společnosti předcházelo 10 let zkušeností jednatele Ing. Radka Hajny získaných na pozicích projektanta, stavbyvedoucího, vedoucího nabídkového oddělení a také vedoucího stavebního úřadu. Jsme držiteli autorizací ČKAIT pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, čímž pokrýváme kompletní spektrum staveb a splňujeme tak požadavky stavebního zákona na zpracování projektů a provádění technického dozoru staveb autorizovanými osobami.Naším hlavním cílem je poskytování komplexních služeb při přípravě a realizaci staveb a nabízíme tak následující služby: 

Výše uvedené služby mohou být dle požadavků investora poskytovány samostatně, nebo také formou kompletního řízení stavebního projektu. To v praxi znamená, že investorovi zajistíme kompletní servis, který obnáší prvotní definici a studii investičního záměru, následné zpracování projektu a zajištění povolení stavby, výběr zhotovitele stavby, dozor nad realizací stavby a předání dokončeného díla včetně uvedení do provozu.Zaměřujeme se zejména na veřejné budovy a infrastrukturu obcí, měst nebo krajů a v portfoliu našich realizací tak převládají:

  • Pozemní stavby (budovy občanského vybavení a školství, polyfunkční a bytové domy, sportovní hřiště s umělým povrchem, sběrné dvory a kompostárny)
  • Dopravní stavby (silnice, místní komunikace, lesní cesty, chodníky a parkoviště)
  • Vodohospodářské stavby (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a rybníky)

Od vzniku společnosti jsme dokončili více než 200 projektů a technických dozorů staveb v investičním rozsahu jednotlivých akcí od jednotek do desítek miliónů Kč. Většinu zakázek realizujeme z dotací a máme tak bohaté zkušenosti s požadavky a specifiky jednotlivých poskytovatelů dotací.Projekty staveb zpracováváme na území Jihočeského kraje a na Vysočině. Technický dozor staveb a činnost koordinátora BOZP provádíme v okresech Jindřichův Hradec, České Budějovice, Tábor, Český Krumlov, Pelhřimov a Jihlava.

Společnost RH-INPROJEKT s.r.o. vznikla v roce 2014. Založení společnosti předcházelo 10 let zkušeností jednatele Ing. Radka Hajny získaných na pozicích projektanta, stavbyvedoucího, vedoucího nabídkového oddělení a také vedoucího stavebního úřadu. Jsme držiteli autorizací ČKAIT pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, čímž pokrýváme kompletní spektrum staveb a splňujeme tak požadavky stavebního zákona na zpracování projektů a provádění technického dozoru staveb autorizovanými osobami.Naším hlavním cílem je poskytování komplexních služeb při přípravě a realizaci staveb a nabízíme tak následující služby: 

Výše uvedené služby mohou být dle požadavků investora poskytovány samostatně, nebo také formou kompletního řízení stavebního projektu. To v praxi znamená, že investorovi zajistíme kompletní servis, který obnáší prvotní definici a studii investičního záměru, následné zpracování projektu a zajištění povolení stavby, výběr zhotovitele stavby, dozor nad realizací stavby a předání dokončeného díla včetně uvedení do provozu.Zaměřujeme se zejména na veřejné budovy a infrastrukturu obcí, měst nebo krajů a v portfoliu našich realizací tak převládají:

  • Pozemní stavby (budovy občanského vybavení a školství, polyfunkční a bytové domy, sportovní hřiště s umělým povrchem, sběrné dvory a kompostárny)
  • Dopravní stavby (silnice, místní komunikace, lesní cesty, chodníky a parkoviště)
  • Vodohospodářské stavby (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a rybníky)

Od vzniku společnosti jsme dokončili více než 200 projektů a technických dozorů staveb v investičním rozsahu jednotlivých akcí od jednotek do desítek miliónů Kč. Většinu zakázek realizujeme z dotací a máme tak bohaté zkušenosti s požadavky a specifiky jednotlivých poskytovatelů dotací.Projekty staveb zpracováváme na území Jihočeského kraje a na Vysočině. Technický dozor staveb a činnost koordinátora BOZP provádíme v okresech Jindřichův Hradec, České Budějovice, Tábor, Český Krumlov, Pelhřimov a Jihlava.