RH-INPROJEKT

Nabízíme zpracování kompletních projektových dokumentací a rozpočtů novostaveb a rekonstrukcí pozemních staveb. Zpracováváme zejména projekty staveb pro občanské vybavení, školství, sport, bydlení, výrobu a služby nebo také odpadové hospodářství. 

V portfoliu našich realizací převládají tyto stavby: 

  • kulturní a obecní domy, obecní úřady,
  • mateřské školy, základní školy a stavby školního stravování,
  • administrativní a výrobní budovy firem,
  • bytové a polyfunkční domy,
  • sportovní hřiště s umělým povrchem, a to samostatná nebo se začleněním do větších stavebních celků,
  • dětská a workoutová hřiště,
  • sběrné dvory, kompostárny a podzemní kontejnery.

Projektové dokumentace zpracováváme dle požadavků investora ve stupních od studie investičního záměru, přes projekt pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, až po projekt pro provedení stavby.

S naším týmem stálých spolupracovníků dodáváme kompletní projektové dokumentace staveb včetně dílčích projektů jednotlivých profesí (zdravotechnika, vytápění a chlazení, silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace, plynofikace, měření a regulace, vzduchotechnika a gastro technologie) a dalších částí (statika, požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti budovy, hluková studie nebo akustické posouzení, radonový průzkum a geologický nebo hydrogeologický průzkum). Dle potřeby zajistíme také geodetické zaměření pozemku nebo stavby. Rozsah dokumentace je vždy přizpůsoben typu stavby a požadavkům investora.

U staveb realizovaných z dotací nejčastěji zpracováváme jednostupňový projekt pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu, který slouží pro povolení, výběr zhotovitele i samotnou realizaci stavby. Máme bohaté zkušenosti s požadavky a specifiky jednotlivých poskytovatelů dotací.

Součástí zpracování projektu je samozřejmě také inženýrská činnost, kdy zastupujeme investora při povolovacím procesu stavby. Dle požadavků investora nabízíme také spolupráci při výběru zhotovitele stavby nebo výkon autorského a technického dozoru.