STAVEBNĚ INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Projekty staveb

Zpracování projektových dokumentací pozemních staveb.

Technický dozor staveb

Technický dozor pozemních, dopravních
a vodohospodářských staveb.

Inženýrská činnost

Zastupování stavebníka při povolovacím procesu stavby a spolupráce při výběru zhotovitele stavby.

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona 309/2006 Sb.

Svgexport 1 (5)

Rozpočty a kalkulace

Zpracování rozpočtů pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

Řízení stavebních projektů

Kompletní zajištění výstavby od prvotního záměru až po kolaudaci dokončeného díla.