RH-INPROJEKT

RH-INPROJEKT s.r.o.


Sídlo a kancelář:
Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna
okres Jindřichův Hradec

Zapsáno v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 22872

IČ: 03194086, DIČ: CZ03194086

E-mail: info@rhinprojekt.cz
Datová schránka ID: q2nkkgm


Ing. Radek Hajna – hlavní inženýr projektu a technický dozor
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT IP00 číslo: 0102132
autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, ČKAIT SD02 číslo: 0102132
koordinátor BOZP číslo: TACZ/192/KOO/2022

Telefon: +420 723 967 327
E-mail: hajna@rhinprojekt.cz