CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible

Realizované zakázky od roku 2012
 (včetně zakázek,které jsem realizoval jako OSVČ)

2012
 

Projekt pro ohlášení stavby „Přestavba objektu bývalé vodárny v Lásenici na rodinný dům – plánovaný investiční objem akce 2 mil Kč

Technický dozor stavby „Přestavba objektu bývalé vodárny v Lásenici na rodinný dům – plánovaný investiční objem akce 2 mil Kč

Technický dozor stavby „Rodinný dům Lásenice – investiční objem akce 2 mil Kč   

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rodinný dům Horní Pěna – plánovaný investiční objem akce 3,5 mil Kč

Technický dozor stavby „Rekonstrukce a dostavba místních komunikací Lásenice – investiční objem akce 14,2 mil Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)

Koordinátor BOZP na staveništi „Rekonstrukce a dostavba místních komunikací Lásenice – investiční objem akce 14,2 mil Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna střešní krytiny objektu šaten TJ Rapid Lásenice – plánovaný investiční objem akce 0,3 mil Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Dokumentace pro zadání stavby „Zateplení a úprava kotelny mateřské školky Lásenice – plánovaný investiční objem akce 1,6 mil Kč (realizace z dotace OPŽP)

2013

Inženýrská a konzultační činnost "Změna č. 2 územního plánu Temelín" - pro ČEZ a.s.

Projektová dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice" - plánovaný investiční objem akce 5 mil. Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)

Technický dozor stavby "Zateplení a úprava kotelny mateřské školky Lásenice" - investiční objem akce 1,6 mil Kč (realizace z dotace OPŽP)

Projektová dokumentace pro provádění stavby "Modernizace a rozšíření mateřské školy Neznašov" - investiční objem akce 7,4 mil Kč (projekt pro žádost o dotaci OPŽP)

Koordinátor BOZP "Modernizace ZF Jihočeské univerzity" - investiční objem akce 57 mil Kč, (realizace z dotace OP VaVpI)

Koordinátor BOZP "Modernizace FROV Jihočeské univerzity" - investiční objem akce 36 mil Kč, (realizace z dotace OP VaVpI)

Technický dozor stavby "Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice" - investiční objem akce 4,25 mil Kč, (realizace z dotace ROP Jihozápad)

Koordinátor BOZP "Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice" - investiční objem akce 4,25 mi Kč, (realizace z dotace ROP Jihozápad)

Projektová dokumentace "Novostavba rodinného domu v Horním Žďáru " - předpokládaný investiční objem akce 2,2 mi Kč

2014

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby "Stavební úpravy rodinného domu v Březině" 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby "Novostavba rodinného domu v Raděticích" - plánovaný investiční objem akce 4 mil. Kč

Technický dozor stavby "Multifunkční veřejné sportovní hřiště Zvěrotice" - investiční objem akce 1,5 mil. Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)

Technický dozor stavby "Rekonstrukce objektu zázemí sportovců ve Zvěroticích" - investiční objem akce 3 mil. Kč (realizace z dotace ROP Jihozápad)

Technický dozor a výběr zhotovitele stavby "Novostavba rodinného domu v Horním Žďáru" - investiční objem akce 2,2 mil. Kč

Technický dozor a výběr zhotovitele stavby "Novostavba rodinného domu v Raděticích" - investiční objem akce 4 mil. Kč

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Lásenice"

Technický dozor stavby "Snížení energetické náročnosti mateřské školy Horní Pěna" - investiční objem akce 4,3 mil. Kč, (realizace z dotace OPŽP)

Koordinátor BOZP "Snížení energetické náročnosti mateřské školy Horní Pěna" - investiční objem akce   4,3 mil. Kč, (realizace z dotace OPŽP)

Technický dozor stavby "Rekonstrukce kanalizace a ČOV Sněžné" - investiční objem akce 9,3 mil. Kč (realizace z dotace SZIF) 

Projektová dokumentace pro ohlášení bouracích prací "Demolice RD v Žíteči"

Technický dozor stavby "Úprava chodníku v obci Rodvínov" - investiční objem akce 0,8 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Technický dozor stavby "Obnova kaple v Jindřiši" - investiční objem akce 0,65 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Projektová dokumentace pro provádění stavby "Novostavba rodinného domu v Žíteči" - plánovaný investiční objem akce 3 mil. Kč

Technický dozor stavby "Splašková kanalizace a ČOV obce Horní Pěna" - investiční objem akce 60 mil. Kč (realizace z dotace ministerstva zemědělství)

Koordinátor BOZP "Splašková kanalizace a ČOV obce Horní Pěna" - investiční objem akce 60 mil. Kč (realizace z dotace ministerstva zemědělství)

2015

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Obnova kaple v Jindřiši II. etapa" - předpokládaný investiční objem akce 1,1 mil. Kč (projekt pro žádost o dotaci MMR)

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Výměna střešní krytiny budovy školní jídelny č.p. 44 v Chlumu u Třeboně" -  předpokládaný investiční objem akce 0,6 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí "Skladový objekt v Rapšachu"

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Soubor hospodářských staveb v Mníšku" -  předpokládaný investiční objem akce 1,2 mil. Kč

Technický dozor stavby "Rekonstrukce místních komunikací v Rodvínově + Točna autobusu a chodník" - investiční objem akce 11 mil. Kč (realizace z dotace ROP)

Koordinátor BOZP "Rekonstrukce místních komunikací v Rodvínově + Točna autobusu a chodník" -         investiční objem akce 11 mil. Kč (realizace z dotace ROP)

Technický dozor stavby "Zateplení víceúčelové budovy obecního úřadu Rodvínov" - investiční objem akce 4,5 mil. Kč (realizace z dotace OPŽP)

Koordinátor BOZP "Zateplení víceúčelové budovy obecního úřadu Rodvínov" - investiční objem akce 4,5 mil. Kč (realizace z dotace OPŽP)

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rodinný dům v Olešnici včetně doprovodných staveb" - investiční objem akce 7 mil. Kč 

Koordinátor BOZP "Rekonstrukce místních komunikací v Jílovicích" - investiční objem akce 6 mil. Kč (realizace z dotace ROP)

Koordinátor BOZP "Rekonstrukce místních komunikací v Olešnici" - investiční objem akce 4 mil. Kč (realizace z dotace ROP)

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Veřejné WC v Chlumu u Třeboně" - předpokládaný investiční objem akce 2 mil. Kč 

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Oprava požární nádrže ve Zvěroticích" - předpokládaný investiční objem akce 1,3 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Lásenice" - investiční objem akce 0,4 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Technický dozor a výběr zhotovitele stavby "Rodinný dům v Olešnici včetně doprovodných staveb" -        v realizaci, předpokládaný investiční objem akce 6 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Oprava střechy budovy školní jídelny v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 0,6 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Technický dozor stavby "Zateplení obecního domu v Zahrádkách" - investiční objem akce 2 mil. Kč (realizace z dotace OPŽP)

Technický dozor stavby "Plavsko - vodovod pro místní část U Vody" - investiční objem akce 1,2 mil. Kč

Koordinátor BOZP "Plavsko - vodovod pro místní část U Vody" - investiční objem akce 1,2 mil. Kč

Technický dozor stavby "Zateplení MŠ v Rapšachu" - investiční objem akce 2 mil. Kč (realizace z dotace OPŽP)

Technický dozor stavby "Oprava chodníků v Rodvínově" - investiční objem akce 1,2 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Technický dozor stavby "Oprava místní komunikace Lutová - Kosky" - investiční objem akce 3,6 mil. Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby "Výhybny na místních komunikacích Rodvínov - Jindřiš a Rodvínov Matějovec" - investiční objem akce 0,8 mil. Kč

Technický dozor stavby "Stezka pro pěší - Zvěrotice" - investiční objem akce 0,5 mil. Kč

2016

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Oprava kaple v Lásenici" - investiční objem akce 0,6 mil. Kč (žádost o dotaci MMR)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Obnova kaple v Jindřiši - II. etapa" - investiční objem akce 0,9 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Prodloužení vodovodu a kanalizace" 

Technický dozor a výběr zhotovitele stavby "Parkoviště ve Zvěroticích" - investiční objem akce 0,5 mil. Kč

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava komunikace a výstavba chodníku v Rodvínově" - investiční objem akce 1,2 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava komunikace Rodvínov JIH" - investiční objem akce 1,1 mil. Kč 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Parkoviště na sídlišti Fr. Hrubína             v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 3 mil. Kč 

Dokumentace pro zadání stavby "Oprava interiérů obecního úřadu v Zahrádkách

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava školní jídelny v Chlumu               u Třeboně" (nemovitá kulturní památka) - investiční objem akce 3,2 mil. Kč 

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Prodloužení kanalizace v Rodvínově" - investiční objem akce 1,2 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Oprava interiérů obecního úřadu v Zahrádkách" 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava kaple v Lásenici" - investiční objem akce 0,7 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Technický dozor stavby "Oprava místní komunikace ve Zvěroticích" - investiční objem akce 0,7 mil. Kč 

Technický dozor stavby, koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava návesní nádrže ve Zvěroticích" - investiční objem akce 0,6 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Splašková kanalizace a ČOV Lásenice" - investiční objem akce 50 mil. Kč (realizace z dotace ministerstva zemědělství)

Koordinátor BOZP "Splašková kanalizace a ČOV Lásenice" - investiční objem akce 50 mil. Kč (realizace z dotace ministerstva zemědělství)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Odbahnění sedimentační nádrže ČOV Plavsko" 

Technický dozor stavby "Oprava parkoviště v Rodvínově" 

Projektová dokumentace pro zadání stavby "Revitalizace rybníka ve Zvěroticích" - předpokládaný investiční objem akce 2,5 mil. Kč

Technický dozor stavby "Oprava MK v  Zahrádkách" - investiční objem akce 2 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Kompostárna v Chlumu u Třeboně"

Technický dozor stavby "Veřejné osvětlení v Jindřiši"

2017

Technický dozor stavby "Rekonstrukce rekreačního areálu v Lutové"

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce kulturního domu ve Zvěroticích" - investiční objem akce 5 mil. Kč (žádost o dotaci OPŽP) 

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Víceúčelové sportovní hřiště a hřiště pro workout           v Jindřiši" - investiční objem akce 3,5 mil. Kč 

Projektová dokumentace pro zadání stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Podzemní kontejnery v Klikově" - investiční objem akce 0,8 mil. 

Projektová dokumentace pro zadání stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Podzemní kontejnery v Tušti" - investiční objem akce 0,7 mil. 

Projektová dokumentace pro zadání stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Podzemní kontejnery v Suchdole nad Lužnicí" - investiční objem akce 1,6 mil. 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava lesní cesty v Jindřiši" - investiční objem akce 2 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Oprava mostu v Jindřiši" - investiční objem akce 1,3 mil. Kč 

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Sběrný dvůr v Rodvínově" - předpokládaný investiční objem akce 4 mil. Kč (žádost o z dotaci MMR)

Technický dozor stavby "Výměna otopných těles a přesunutí plynoměrné skříně v MŠ Horní Pěna" 

Koordinátor BOZP "Výměna otopných těles a přesunutí plynoměrné skříně v MŠ Horní Pěna" 

Technický dozor stavby "Zřízení 4 bytových jednotek v DPS Chlum u Třeboně" - investiční objem akce 1,7 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Technický dozor stavby "Kompostárna Chlum u Třeboně" - investiční objem akce 3,4 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Oprava místní komunikace Zvěrotice

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava místní komunikace Plavsko         - Šimanov"- investiční objem akce 3,5 mil. Kč 

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce úřadu městyse Chlum u Třeboně"              

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava místní komunikace Jindřiš"          - investiční objem akce 2,7 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava fasády KD Jílovice- investiční objem akce 0,7 mil. Kč 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Prodloužení vodovodu v Lásenici"           - investiční objem akce 0,8 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Oprava místní komunikace Jílovice- investiční objem akce 0,7 mil. Kč

Technický dozor stavby "Veřejné WC a sklad v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 2,8 mil. Kč        

Koordinátor BOZP "Veřejné WC a sklad v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 2,8 mil. Kč                 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Kanalizace Zvěrotice

2018

Technický dozor stavby "Rekonstrukce sídla správy CHKO Třeboňsko - investiční objem akce 0,9 mil. Kč 

Koordinátor BOZP "Rekonstrukce sídla správy CHKO Třeboňsko - investiční objem akce 0,9 mil. Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Oprava střechy v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 0,6 mil. Kč 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Prodloužení kanalizace a vodovodu        v Chlumu u Třeboně - investiční objem akce 1,3 mil. Kč

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava chodníků Plavsko- investiční objem akce 1,6 mil. Kč

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Parkoviště Plavsko- investiční objem akce 0,5 mil. Kč

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava chodníků v Mirochově - investiční objem akce 1,4 mil. Kč

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava hasičárny v Kojákovicích - investiční objem akce 1 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Oprava místní komunikace v Chlumu u Třeboně - investiční objem akce 2,2 mil. Kč

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava střechy v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 0,6 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Zateplení dvou bytových domů v Jílovicích" - investiční objem akce 6 mil. Kč (realizace z dotace IROP)

Koordinátor BOZP stavby "Zateplení dvou bytových domů v Jílovicích" - investiční objem akce 6 mil. Kč (realizace z dotace IROP)

Technický dozor stavby "Oprava místní komunikace v Lipnici" - investiční objem akce 2,2 mil. Kč 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Zvěroticích" - investiční objem akce 0,5 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Oprava místní komunikace v Rodvínově - investiční objem akce 1,5 mil. Kč

Technický dozor stavby "Rekonstrukce kulturního domu ve Zvěroticích" - investiční objem akce 5 mil. Kč (realizace z dotace OPŽP)

Koordinátor BOZP stavby "Rekonstrukce kulturního domu ve Zvěroticích" - investiční objem akce 5 mil. Kč (realizace z dotace OPŽP)

Technický dozor stavby "Silnice II/135 průtah Zvěrotice " - investiční objem akce 5,7 mil. Kč 

Koordinátor BOZP stavby "Silnice II/135 průtah Zvěrotice " - investiční objem akce 5,7 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Veřejné osvětlení v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 1 mil. Kč 

2019

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Statické zajištění a rekonstrukce kabin fotbalistů            v Chlumu u Třeboně" - investiční objem akce 3 mil. Kč 

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce MŠ v Lásenici I. etapa" - investiční objem akce 1 mil. Kč 

Projektová dokumentace skutečného provedení "Rodinný dům v Lutové"

Technický dozor stavby "Lásenice kanalizace V Chalupách" - investiční objem akce 2,4 mil. Kč (realizace    z dotace Jihočeského kraje)

Koordinátor BOZP stavby "Lásenice kanalizace V Chalupách" - investiční objem akce 2,4 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Technický dozor stavby "Sběrný dvůr v Rodvínově" - investiční objem akce 4 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Koordinátor BOZP stavby "Sběrný dvůr v Rodvínově" - investiční objem akce 4 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava účelové komunikace v Chlumu u Třeboně - investiční objem akce 0,8 mil. Kč

Technický dozor stavby "Rekonstrukce MŠ v Lásenici - I. etapa" - investiční objem akce 1 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce obecního úřadu ve Zvěroticích" - investiční objem akce 3,5 mil. Kč 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Prodloužení kanalizace v Lásenici - výtlak - investiční objem akce 0,7 mil. Kč

Dokumentace pro zadání stavby "Oprava střechy muzea v Kojákovicích" - investiční objem akce 1,5 mil. Kč 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava MK Rodvínov Sever" - investiční objem akce 1,8 mil. Kč 

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava MK v Jílovicích" - investiční objem akce 1,3 mil. Kč (realizace z dotace Jihočeského kraje)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Prodloužení kanalizace v Jílovicích" - investiční objem akce 1,7 mil. Kč

Technický dozor stavby "Doplnění veřejného osvětlení v Mirochově " - investiční objem akce 0,2 mil. Kč

Technický dozor stavby "Veřejné osvětlení ul. Žižkova Chlum u Třeboně " - investiční objem akce 0,5 mil. Kč

Technický dozor stavby "Oprava obecní budovy skladu ve Zvěroticích " - investiční objem akce 1 mil. Kč

Technický dozor stavby "Oprava střechy muzea v Kojákovicích " - investiční objem akce 0,9 mil. Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Víceúčelové sportovní hřiště v Chlumu u Třeboně" - předpokládaný investiční objem akce 3,5 mil. Kč (žádost o dotaci MMR)

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce budovy obecního úřadu ve Zvěroticích" - předpokládaný investiční objem akce 4 mil. Kč 

2020

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce MŠ Lásenice -II. etapa" - investiční objem akce 1,3 mil. Kč (žádost o dotaci MF)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava MK na parc.č. 1757/2                  a 1378/46 v k.ú. Jílovice" - investiční objem akce 3,5 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Koordinátor BOZP stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Oprava MK na parc.č. 1757/2                a 1378/46 v k.ú. Jílovice" - investiční objem akce 3,5 mil. Kč (realizace z dotace MMR)

Technický dozor stavby "Oprava MK Rodvínov 2B" - investiční objem akce 1,1 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Rekonstrukce a přístavba MŠ v Jílovicích" - investiční objem akce 6,8 mil. Kč, (realizace z dotace MF) 

Koordinátor BOZP stavby "Rekonstrukce a přístavba MŠ v Jílovicích" - investiční objem akce 6,8 mil. Kč, (realizace z dotace MF)  

Technický dozor stavby "Odpočívadlo Jindřiš" - investiční objem akce 5,2 mil. Kč, (realizace z dotace MMR) 

Koordinátor BOZP "Odpočívadlo Jindřiš" - investiční objem akce 5,2 mil. Kč, (realizace z dotace MMR) 

Technický dozor stavby "Rekonstrukce MŠ Lásenice -II. etapa" - investiční objem akce 1,3 mil. Kč (dotace MF)

Technický dozor stavby "Oprava kanalizace v Jílovicích" - investiční objem akce 1,9 mil. Kč

Koordinátor BOZP stavby "Oprava kanalizace v Jílovicích" - investiční objem akce 1,9 mil. Kč

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při přípravě stavby "Zateplení ZŠ Plavsko" - investiční objem akce 1,8 mil. Kč 

Technický dozor stavby "Rekonstrukce sociálního zázemí bytu školníka v ZŠ Jílovice" 

Technický dozor stavby "Zpevněná plocha před jídelnou ZŠ v Jílovicích" 

Technický dozor stavby "Rekonstrukce obecního úřadu ve Zvěroticích" - investiční objem akce 3 mil. Kč, (realizace z dotace Jihočeského kraje) 

Koordinátor BOZP stavby "Rekonstrukce obecního úřadu ve Zvěroticích" - investiční objem akce 3 mil. Kč, (realizace z dotace Jihočeského kraje) 

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce MŠ Lásenice -III. etapa" - investiční objem akce 1,2 mil. Kč (žádost o dotaci MMR)

Projektová dokumentace pro provedení stavby "Oprava střechy 2 bytových domů v Jílovicích" - investiční objem akce 1,2 mil. Kč