CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible
Projekty a rozpočty staveb

Nabízíme zpracování kompletních projektových dokumentací a rozpočtů novostaveb a rekonstrukcí pozemních staveb, a to od staveb rodinných a bytových domů až po stavby pro výrobu, služby, administrativu, občanské vybavení nebo zemědělství. Projekty a rozpočty dopravních a vodohospodářských staveb dodáváme ve spolupráci se stálými členy realizačního týmu kanceláře, kteří jsou autorizovanými inženýry v oborech dopravní a vodohospodářské stavby.
 
Projektové dokumentace zpracováváme dle požadavků investora ve stupních od prvotní studie včetně 3D vizualizace, přes projekt pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, až po projekt pro zadání či provedení stavby.
 
V součinnosti s okruhem stálých spolupracovníků dodáváme kompletní projektové dokumentace staveb včetně dílčích projektů jednotlivých profesí (ZTI, vytápění, elektro, plyn, vzduchotechnika, atd.), statických výpočtů, požárního řešení, projektu studny nebo ČOV, průkazu energetické náročnosti budovy a radonového průzkumu. Dle potřeby zajistíme i zpracování geologického nebo hydrogeologického průzkumu. Rozsah dokumentace je vždy přizpůsoben typu stavby a požadavkům investora.
  
Samozřejmostí je i poskytnutí kompletní inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby a také výkon technického a autorského dozoru.