CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible
Fotogalerie
(Fotogalerie je členěna v pořadí - pozemní, dopravní, vodohospodářské a sportovní stavby)

Pozemní stavby

Rekonstrukce kulturního domu ve Zvěroticích


Rekonstrukce školní jídelny v Chlumu u Třeboně - stávající a nový stav

Novostavba rodinného domu v Olešnici - před dokončením

Novostavba rodinného domu a opěrných stěn v Jindřichově Hradci

Novostavba rodinného domu v Raděticích - interiér

Novostavba sběrného dvora v Rodvínově

Zázemí sportovců Zvěrotice - stávající a nový stav


Kulturní dům v Lásenici - stávající a nový stav


Zateplení obecního úřadu v Rodvínově - stávající a nový stav


Zateplení obecního úřadu v Zahrádkách - stávající a nový stav

Novostavba veřejných WC a skladu v Chlumu u Třeboně

Mateřská škola v Horní Pěně - stávající a nový stav


Přestavba vodárny v Lásenici na rodinný dům - stávající a nový stav


Rekonstrukce mateřské školy v Rapšachu

Kompostárna Chlum u Třeboně

Modernizace FROV JU v Českých Budějovicích


Obnova kaple v Jindřiši I. a II. etapa - stávající a nový stav


Oprava plechové falcované střechy v Chlumu u Třeboně

Obnova kaple v Lásenici stávající a nový stav


Dopravní stavby

Oprava mostu v Jindřiši

Průtah Zvěrotice


ZTV Lásenice


Rekonstrukce chodníku v Rodvínově

Točna autobusu v Rodvínově

Rekonstrukce místní komunikace Rodvínov - Matějovec

Rekonstrukce místní komunikace Rodvínov - Jindřiš


Oprava chodníku v Rodvínově


Rekonstrukce místní komunikace v Rodvínově 

Parkoviště v Chlumu u Třeboně - ve výstavbě

Oprava místních komunikací v Horních Dvorcích

Oprava místních komunikací Lutová - Kosky


Vodohospodářské stavby
 
Splašková kanalizace a ČOV v Horní Pěně

Splašková kanalizace a ČOV v Lásenici


Splašková kanalizace a ČOV ve sněžném


Vodovod Malé Plavsko

Odbahnění sedimentační nádrže ČOV Plavsko

Rekonstrukce návesní nádrže ve Zvěroticích


Sportovní stavby

Multifunkční, dětské a workoutové hřiště v Jindřiši


Multifunkční hřiště ve Zvěroticích


Dětské hřiště ve Zvěroticích