Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti
při uzemním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

(kliknutím na dokument se vrátíte zpět do sekce webu / Autorizace, osvědčení)

autorizace